Pihapuun kaato

Teemme pihapuun kaatoja Oulu-Kuopio-Jyväskylä -alueella 25 vuoden kokemuksella. Kaadon lisäksi palveluumme kuuluu tarvittaessa karsinta, katkonta ja poiskuljetus sekä alueen siistiminen, kannonjyrsintä ja puutavaran pilkkominen.

Erityisesti vaikeat poistettavat puut ovat erikoisosaamistamme, mutta teemme kaikenlaisia puunpoistoja kustannustehokkaasti.

Sovimme aina etukäteen  kiinteän hinnan työstä.

Miksi kaataa?

broken-tree

KAATUMISRISKI

Kaatumis- tai katkeamisriskin aiheuttaa useimmiten puuhun iän tai vaurion seurauksena iskeytynyt laho. Lahon aiheuttavat lahottajasienet, jotka iskeytyvät puuhun tuoreesta haavapinnasta, juurivauriosta, katkenneesta oksasta tai latvasta tai ihan vain puun biologisen iän mukanaan tuoman heikentymisen seurauksena. Varsinkin koivu ja kuusi ovat alttiita lahoamiselle. Lisäksi pintajuurisina ne kaatuvat herkemmin kuin läpäisevällä maalajilla paalujuurisena kasvava mänty. Maanpintaa ylempää, 2-10 metrin korkeudelta haaroittuneissa puissa on olemassa repeämisriski. Haarasta aiheutuu helposti lahottajasienelle otollinen kasvupaikka, lisäksi haarassa oksapaino on aina toisella puolella ja puunhaaran poikkileikkauksen ollessa enemmän soikio kuin ympyrä sekin heikentää kestokykyä tuulille. Nuoresta saakka avonaisella paikalla ja tuulen vaikutukselle alttiina kasvanut puu kestää hyvin myrskyjäkin kaatumatta. Kaatumisongelmaa aiheuttaa sen sijaan tiheänä kasvaneen metsän harventaminen tai naapuripuun poistaminen vallitsevalta tuulenpuolelta. Suomessa etelä- ja lounaistuulet ovat vallitsevia, mutta totta kai myrskyjä tulee muistakin ilmansuunnista. Helpoin keino välttyä kaatuvan puun rakennuksille aiheuttamista vaurioista on kaataa kaikki ne puut, jotka pituutensa puolesta voivat yltää rakennuksiin. Kaupunkien pienillä tonteilla tämä ei useimmiten ole mahdollista, siksi puiden kuntoa ja käyttäytymistä tuulella on syytä tarkkailla säännöllisesti. Uudisrakennusalueilla tuulisuunnitteluun pitäisi kiinnittää nykyistä enemmän huomiota

Näyttökuva 2022-1-14 kello 12.31.43

OKSIEN TIPPUMINEN

Männyn ja lehtikuusen isot oksat ovat muita puulajeja herkempiä katkeamaan. Koivusta ja salavasta tippuu useimmiten harmitonta pientä oksaa. Katkeamisia aiheuttaa paitsi tuuli, myös oksiin kasautuva lumi. Parkkipaikkojen reunoilla ja kulkureiteillä kasvavia puita on syytä tarkkailla tästä näkökulmasta. Käytä asiantuntijaa arvioinnissa apuna.

TRASKIVA

ROSKAAMINEN

Männyn pihkaa ja siitepölyä, koivun siemeniä auton konepellillä, männynkäpyjä jalkapohjan alla, rännit tukossa, sammalta tiilikatolla, lehtien haravointia kyllästymiseen asti? Puut ovat äärettömän kauniita ja suomalaisen mieltä rauhoittavia, mutta samalla armottomia roskaajia… Roskankeruuta voi tietysti helpottaa esim. lehtipuhaltimella tai keräävällä ruohonleikkurilla, mutta lopullisen ratkaisun tuo vain puun kaataminen.

metsola

VARJOSTUS

Päivä ei paista terassille? Aurinko on Suomessa sen verran harvinainen valoilmiö, että siitä mielellään nauttisi silloin harvoin, kun se sattuu paistamaan. Ja kun se pohjoisesta sijainnistamme johtuen paistaa enemmän horisontista kuin suoraan ylhäältä, estävät varsinkin kesällä lehdessä olevat puut tehokkaasti päivänpaisteen lankeamisen. Esim. Pohjois-Savossa on pitkän aikavälin keskiarvona 13 hellepäivää vuodessa. Meillä ei siis tarvita varjostusta liiallisen kuumuuden vuoksi! Aurinko on tehokas lämmittäjä ja kun Suomessa lämmityskausi on helposti 8 kk, lämmittävien säteiden kannattaa antaa tulla ikkunasta sisään.

Salavan paikka ei ehkä ole näin lähellä taloa

JUURISTON AIHEUTTAMAT ONGELMAT

Juuriston tehtävänä on hakea puulle vettä ja ravinteita. Mistäpä muualta se saisi niitä helpommin kuin salaojasta tai viemäristä? Lehtipuun juuristolla on tässä suhteessa uskomaton voima ja leviämiskyky. Varsinkin salava ja sukulaisensa haapa ovat tässä suhteessa erinomaisia, mutta myös koivu kykenee tähän. Havupuilla ongelmaa ei juurikaan ole. Juuristo voi aiheuttaa viereiselle asfaltille vaurioita, hankaloittaa nurmikonleikkuuta, vie ravinteet ja vedet nurmikolta tai muilta istutuksilta, rapauttaa rakennuksen perustuksia. Kaivutöiden yhteydessä tulleesta juuristovauriosta saa moni laho alkunsa.

Lahon puun tunnusmerkit

Harsuuntuminen, lehtien tai neulasten määrän vähentyminen ja kuivien oksien määrän kasvaminen voivat olla merkkejä alkavasta lahosta. Puun kyljessä kasvavat käävät ovat yksi yleinen tunnusmerkki. Pihka- tai mahlavuodot rungossa voivat kieliä heikentyneestä vastustuskyvystä tuhohyönteisille ja perussyynä on usein alkava laho. Havupuilla tyvilaajentuma voi kertoa lahosta, puu yrittää pysyä pystyssä tukevoittamalla runkoaan tyvestä. Juurikääpä (maannousemasieni) on havupuiden yleisin lahottajasieni. Koivulla lahot oksanreiät kertovat myös rungossa olevasta lahosta.

Puun kaatoa turvallisesti!

Vahingot ja vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus meiltä löytyy 500 000 euroon saakka ja se on nimenomaan piha- ja erikoispuiden kaatoon erikseen räätälöity. Tähän päivään mennessä sitä ei ole vielä tarvittu!

Nurmikoille aiheutuvia vaurioita on pihapuunkaadossa lähes mahdoton välttää. Suorassa kaadossa oksat porautuvat maan sisään ja paikalleen purettaessa tiputeltavat pölkyt aiheuttavat kuoppia nurmikkoon. Lisäksi raskas kalusto eli nostokoriauto ja risuauto voivat aiheuttaa renkaillaan tai tassuillaan jälkiä maastoon. Yleensä nämä vaurioriskit on helppo tiedostaa etukäteen ja sopia menettelystä.

Kannonjyrsintä

Kannonjyrsintä on oiva tapa hankkiutua eroon kannoista pihamaalla. Nurmikko säilyy ehjänä ja kannosta tulevalla hakkeella voi täyttää jyrsinnästä aiheutuneen kuopan ja loppua käyttää kuorikkeen asemasta pensaille tai kukkapenkeille.

 Tarvittaessa pääsemme n. 25 cm jyrsintäsyvyyteen. Lisäksi jyrsimme maan pinnalla olevat juurenniskat ja koholla olevat juuret. Näiden vuoksi kannon läpimitan mittaus tehdään maanpinnan tasosta maalaisjärkeä käyttäen ja hinta on 1-1,5 euroa / läpimittasentti. Jyrsin tekee kannosta pientä haketta, johon sekoittuu jonkin verran maa-ainesta. Haketta tulee yleensä enemmän kuin tarvitaan kuopan peittämiseen, joten sitä riittää muuhunkin käyttöön. Liian syvälle jyrsiminen ei ole tarkoituksenmukaista, koska hake tai multa painuu ja mitä syvemmälle jyrsitään, sitä enemmän painumista tapahtuu. Jälkien siistiminen jää asiakkaan tehtäväksi.

Kannoista aiheutuva haitta on ennenkaikkea esteettinen eli mitään koristuksia ne eivät pihamaalla yleensä ole. Lisäksi niistä on vaivaa nurmikonleikkuulle ja muulle pihamaalla tapahtuvalle liikkumiselle; ne ovat rakentamisen ja lumien työntelyn tiellä, saattavat pensoa uutta kasvustoa (esim salava, haapa ym lehtipuut); keväällä kaadetut erittävät ikävää mahlaa ja pihkapuut pihkaa, joka yleensä ennemmin tai myöhemmin löytyy lasten vaatteista!

Jyrsimemme Rayco 1635 on järeä ammattimaiseen työskentelyyn tarkoitettu kone, jolla suuretkin kannot lähtee nikottelematta. Kannon korkeudella ei ole väliä; korkeat kannot lyhennämme moottorisahalla. Jyrsintä tapahtuu 5-10 cm maanpinnan tason alapuolelle niin, että päältä voi huoletta ajaa ruohonleikkurilla. 

Jyrsin tekee kannosta pientä haketta, johon sekoittuu jonkin verran maa-ainesta. Haketta tulee yleensä enemmän kuin tarvitaan kuopan peittämiseen, joten sitä riittää muuhunkin käyttöön. Liian syvälle jyrsiminen ei ole tarkoituksenmukaista, koska hake tai multa painuu ja mitä syvemmälle jyrsitään, sitä enemmän painumista tapahtuu. Jälkien siistiminen jää asiakkaan tehtäväksi.

 Tarvittaessa pääsemme n. 25 cm jyrsintäsyvyyteen. Lisäksi jyrsimme maan pinnalla olevat juurenniskat ja koholla olevat juuret. Näiden vuoksi kannon läpimitan mittaus tehdään maanpinnan tasosta maalaisjärkeä käyttäen ja hinta on 1-1,5 euroa / läpimittasentti. 

Tonttihakkuut

Uudisrakentamisessa kannattaa hyvin tarkkaan harkita tontille jätettävien puiden sijaintia, kokoa ja puulajia. Miksi puita ylipäätään jätetään tontille? Tarvitaanko puita näkö- tai meluesteeksi? Toimivatko ne maisemapuina? Miten niiden kaataminen myöhemmin onnistuu? Mikä on niiden tuulensietokyky? Liikutellaanko maata niiden lähellä aiheuttaen juuristovaurioita? Kestääkö puulaji juurien päälle laitettavaa maakerrosta? Pienet tonttihakkuut on helpointa tehdä miestyönä, mutta jos on tilaa ja määrä isompi, niin silloin monitoimikone on paikallaan. Motosta on se hyöty, että puut tulee mitattua samalla, oksat tulevat kasaan helpottaen risunajoa ja nopeuttaa kaatoa toimimalla kaatotunkkina. Tonttihakkuut tehdään useimmiten tuntitöinä.

Hinnoittelu

Toimimme pääsääntöisesti urakalla eli käyn katsomassa kohteen tai katson sen googlemapsista, sovitaan tarvittavat työvaiheet ja lasketaan sen jälkeen kohteelle hinta. Näin asiakas tietää varmasti, mitä työ maksaa; eikä tule jälkikäteen yllätyksiä. Hintaan vaikuttavat monet seikat: suurimpana tietysti kaatotekniikka, kaadettavien puiden määrä, paikka ja riskit sekä mitä kaikkia työvaiheita asiakas haluaa tehtävän! Lisäksi esim. liikenteenohjauksen tai katulupien tarve, milloin työn saa tehdä sekä ajallisen keston rajoitukset vaikuttavat hinnoitteluun.

Olemme ammattimaisesti toimiva yritys ja teemme tätä työtä jatkuvasti hoitaen yhteiskunnalliset velvoitteemme. Turvallisuus on meidän ykkösasiamme ja meillä on pitkä kokemus niin pienistä kuin isoista ja haastavistakin kohteista. Lisäksi pystymme tarjoamaan hyvin kattavan palveluvalikoiman aina kaadosta kannonjyrsintään ja jälkisiivoukseen saakka. Hintakilpailukyvyn meille mahdollistaa töiden ketjuttaminen, nopea ja tehokas oma toiminta sekä asiansa osaavat aliurakoitsijat. Uusien kohteiden katsominen hoituu, kun tulemme kaupunkiin tekemään sovittuja urakoita.

Koska puita on monenkokoisia ja monenlaisissa paikoissa, niin hinnan määrittely on aina tapauskohtainen, mutta karkeasti eri työvaiheissa liikutaan sitoumuksetta seuraavissa hintaluokissa sis alv 24 %:

Suora kaato ns. tunkkikaatona 10-100 eur / kpl
Suora kaato ns. taljakaatona 50-200 eur / kpl
Kaato kiipeiltynä tai nostokorilla 100-500 eur / kpl
Karsinta + katkonta 5-50 eur / kpl

Risunkanto 10-100 eur / kpl
Risunajo 150-250 eur / kuorma
Pilkkominen klapeiksi 20-500 eur / runko
Kannonjyrsintä 1-2 eur / läpimittasentti
Jälkisiivous 10-50 eur / kpl

Muista kotitalousvähennys!

Metsolan metsäkoulu Youtubessa

Metsolan videot

Miten puu kaadetaan, miten saha teroitetaan, miten metsää hoidetaan, kaikkiin näihin kysymyksiin saat vastauksen Metsolan Metsäkoulusta. Ja tietenkin verkkokaupastamme tavarat!

×

Ostoskori