Kaato
Karsinta ja katkonta
Risunkanto
Risunajo
Pilkkominen
Kannonjyrsintä
Jälkisiivous

KAATO

Kaato voidaan suorittaa ns. suorana kaatona maasta käsin (tunkki- ja taljakaadot), nostokorilla, kiipeämällä tai puominosturilla. Kaatotekniikan määrittää aina kaatotila; ihmisille, liikenteelle, rakennuksille ja laitteille muodostuvat riskit, kiinteistönomistajan hyväksymät vauriot pensaille, nurmikolle, jälkitöiden, esim. risunajon tarve sekä tietysti kustannukset. Ihmisten ja rakennusten turvallisuus on ensisijainen kriteeri! Vielä kertaakaan ei meidän ole tarvinnut turvautua vakuutuksiin eikä puunkaadosta ole tullut yhtään sairaslomapäivää; ja haluamme pitää tilaston myös sellaisena! Kaato on kaikkein riskialttein työvaihe.

Taljakaato

Nostokorikaato

Kiipeilykaato

KARSINTA + KATKONTA

Jos puutavaraa otetaan talteen tai risujen poistamisen vuoksi niitä joudutaan liikuttamaan, runko on tarpeen karsia ja katkoa. Usein katkonta suoritetaan ns. klapimittaan n. 40 senttisiksi; paksuudeltaan katkotaan yli 7-10 cm:n oksia ja runkoa. Käytössämme olevilla hyvinkin järeillä moottorisahoilla paksun tyven katkominen on helppoa. Koska karsinta, katkonta ja risunkanto tai kasaus vie oman aikansa, olemme havainneet, että usein on asiakkaalle edullisempaa olla ottamatta runkotavaraa talteen ja nostaa rungot oksineen risuauton kyytiin.

Karsinta ja katkonta

RISUNKANTO

Koska useinkaan kaadettavat rungot eivät ole suoraan risu-auton kouran ulottuvilla, joudutaan niitä käsin tai kottikärryillä siirtämään. Kantaminen on yllättävän työläs työvaihe ja sopii hyvin kiinteistönomistajan itsensä suorittamaksi. Yhden isomman puunrungon ja sen oksien siirtäminen poiskuljetusta varten 10-20 m kestää helposti puoli tuntia – tunninkin.

Risunkantoa

 

RISUNAJO

Poiskuljetus suoritetaan kaupungissa kustannussyistä useimmiten kuormaimella varustetulla kontti-autolla. Konttiin mahtuu n. 35 m3 tavaraa eli koosta riippuen 5-20 puun rungot ja oksat. Tavara viedään pääsääntöisesti kaupunkien risunkaatopaikoille. Lyhyillä kuljetusmatkoilla tai jouduttaessa liikkumaan maastossa käytetään tarvittaessa kuormaimella ja metsäkärryllä varustettua traktoria. Osa kaupungeista perii viemisestä myös kuorma- tai tonniperusteisen maksun. Risuauto kerää risut, jotka järkevästi on kuormaimella noukittavissa. Kokonaisurakoissa risuauto toimii jäljessämme nopeasti, mutta jos asiakas haluaa itse karsia, katkoa ja kantaa risut, niin risunajon ajankohta voidaan joustavasti sopia.

Risunajo

 

 

PILKKOMINEN

Pilkkomisessa käytämme pääasiassa Palaxin polttomoottorikäyttöistä 7 tonnin hydraulihalkojaa, jolla halkeaa isommatkin rungot ja tarvittaessa halkaisemme oksaisimpia kohtia moottorisahalla. Yhden ison tyveltä esim. 60 senttisen rungon pilkkominen klapeiksi kestää kahdelta mieheltä noin nelisen tuntia. Tavallisesti pilkkominen tehdään n. 10-15 cm kanttiinsa oleviksi klapeiksi.

Hydraulihalkojalla

 

KANNONJYRSINTÄ

Jos kanto on nurmialueella, jyrsiminen on järkevää paitsi maisemasyistä, myös nurmikonleikkuun helpottamiseksi. Jyrsimme kannon maanpinnan alapuolelle siten, että päältä on helppo ajaa leikkurilla. Käytössämme on sekä pieni, työnnettävä Husqvarnan jyrsin, jolla on helppo mennä ahtaampiinkin paikkoihin sekä isompi Raycon itsekulkeva, jolla isotkin kannot voidaan käsitellä helposti.

Kannonjyrsintää

 

JÄLKISIIVOUS

Risuauto kerää vain ne risut, jotka pystyy kuormaimella noukkimaan. Jäljelle jää oksanpätkää, neulastupsuja, lehtiä yms. roskaa, jotka kadulta tai nurmialueelta on kerättävä pois. Tämä tapahtuu käsin haravoimalla sekä viimeistely lehtipuhaltimella. Varsinkin katualueella tämä tulee tehdä viipymättä, jotta liikenne pääsee esteettä kulkemaan.

Jälkisiivous