Vahingot ja vastuuvakuutus

Vastuuvakuutus meiltä löytyy 500 000 euroon saakka ja se on nimenomaan piha- ja erikoispuiden kaatoon erikseen räätälöity. Tähän päivään mennessä sitä ei ole vielä tarvittu!

Nurmikoille aiheutuvia vaurioita on pihapuunkaadossa lähes mahdoton välttää. Suorassa kaadossa oksat porautuvat maan sisään ja paikalleen purettaessa tiputeltavat pölkyt aiheuttavat kuoppia nurmikkoon. Lisäksi raskas kalusto eli nostokoriauto ja risuauto voivat aiheuttaa renkaillaan tai tassuillaan jälkiä maastoon. Yleensä nämä vaurioriskit on helppo tiedostaa etukäteen ja sopia menettelystä.