Lahon puun tunnusmerkit

Harsuuntuminen, lehtien tai neulasten määrän vähentyminen ja kuivien oksien määrän kasvaminen voivat olla merkkejä alkavasta lahosta. Puun kyljessä kasvavat käävät ovat yksi yleinen tunnusmerkki. Pihka- tai mahlavuodot rungossa voivat kieliä heikentyneestä vastustuskyvystä tuhohyönteisille ja perussyynä on usein alkava laho. Havupuilla tyvilaajentuma voi kertoa lahosta, puu yrittää pysyä pystyssä tukevoittamalla runkoaan tyvestä. Juurikääpä (maannousemasieni) on havupuiden yleisin lahottajasieni. Koivulla lahot oksanreiät kertovat myös rungossa olevasta lahosta.

Pakkashalkeama oksanreikä

Pakurikääpä on lahon merkki

Haara revennyt

Pihkavuoto

Kuusen takana koivu lahoaa

Katkenneesta oksasta laho