Koulutuspalvelut

Tarjoamme metsätyön ja metsurityön koulutusta. Työlajeina voivat olla esimerkiksi erityyppiset raivaus- ja moottorisahatyöt, istutus, erilaiset työnjohto- ja suunnittelutehtävät. Kohderyhminä voivat olla ammattimetsurit, metsänomistajat, hankintahakkaajat, nuoret tai naiset. Järjestämme koulutuksia lähtien useamman viikon ELY-keskusten rahoittamista täsmä- ja rekrykoulutuksista aina päivän pituisiin lyhytkursseihin tai tunnin hakkuunäytöksiin.

Työnopetuksessa käytämme oppimistyökaluina mm. osaamiskartoitusta, videointia, oman työn analysointia ja sen pohjalta laadittua kehittämissuunnitelmaa, standardimetsää ja näiden kaikkien avulla annettua henkilökohtaista palautetta.

Vastuukouluttajana toimii Jouni Toppi (MMM) 16 vuoden metsätyö- ja 8 vuoden opettajakokemuksella. Räätälöimme koulutuksen tarpeidesi mukaan. Ota yhteyttä Jouniin 050-534 9672 tai jouni.toppi(at)metsola.info.

Referenssejä:
Mikko Pulkkinen, Projektipäällikkö, Mhy Keski-Suomi
Marja Kopeli, Koulutuspäällikkö, Savonia-AMK
Ari Ruotsalainen, Toiminnanjohtaja, Mhy Kiuruvesi
Reijo Glad, Lehtori, Savon Ammatti- ja aikuisopisto
Rauno Karppinen, Toiminnanjohtaja, Mhy Ylä-Savo
Markku Kaukosuo, Projektineuvoja, Mhy Metso
Pekka Sahlman, mhy Pohjois-Savo
Arto Kosunen, Mhy Pohjois-Savo
Timo Leskinen, Järvi-Suomen M.o-liitto
Veli Manninen, Mhy Haukivuori

Ohessa esimerkkejä koulutuspaketeistamme

 

TÄSMÄKOULUTUSTA AMMATTIMETSUREILLE

Kahden viikon koulutuksessa painopiste on työtekniikoiden henkilökohtaisessa hiomisessa. Käytämme apuna videointia, standardimetsää ja osaamisenarviointilomakkeita. Aihealueina voivat olla esimerkiksi raivaussahatyö, istutus, moottorisahan käyttö pitkän kuitupuun tai energiapuun hakkuussa. Täsmäkoulutukseen, kun se käsittää vähintään 10 koulutuspäivää on mahdollista saada jopa 70 % Ely-keskuksen tukea. Täsmäkoulutus räätälöidään aina kohderyhmän ja tarpeiden mukaan. Ota yhteyttä Jouniin 050-534 9672, jouni.toppi (at) metsola.info, niin katsotaan tarpeisiisi sopiva ratkaisu!

Lue lisää »


TEHOA RAIVAUSSAHATYÖHÖN

Päivän mittainen koulutus käsittää osaamiskartoituksen, kenttätestin, työtekniikan videoinnin ja edellisten perusteella tehdyn henkilökohtaisen palautteen sekä luennon raivaussahatyön tuottavuus- ja tehokkuustekijöistä. Painopiste alueina teränkäyttötekniikka, työergonomia ja kaistoittaminen. Osallistujamäärä max 10 henkeä. Tarkoitettu ammattimetsureille. Erinomainen lyhyt ja tiivis paketti herättelemään oman työn kehittämistä. Ota yhteyttä Jouniin 050-534 9672, jouni.toppi (at) metsola.info, niin katsotaan tarpeisiisi sopiva ratkaisu

Lue lisää »


SIIRTELYKAADOLLA TEHOA HAKKUUSEEN

Pitkän kuitupuun tai karsitun energiapuun tekoa 2 päivän kurssilla. Perehdytään siirtelykaatoon, nippukarsintaan ja meno-paluuhakkuuseen painottaen koko ajan hyvää työergonomiaa. Erinomainen lyhytkurssi ammattimetsureille tai hankintahakkaajille. Sisältää runsaasti käytännön harjoituksia! Ota yhteyttä Jouniin 050-534 9672, jouni.toppi (at) metsola.info, niin katsotaan tarpeisiisi sopiva ratkaisu

Lue lisää »


REKRYKOULUTUSTA AMMATTIMETSUREILLE

Onko organiosaatiollasi työvoiman tarvetta? Ikääntyykö metsurikaarti? Ely-keskuksen rahoittamalla REKRY-koulutuksella voit hakea työvoimaa ja päivittää heidän osaamisensa sellaiselle tasolle, että työssäoppiminen voi alkaa. Koulutuksen sisältö on samantyyppinen kuin TÄSMÄ-koulutuksessa, mutta henkilökohtaistamiseen panostetaan enemmän. Tämäkin koulutus räätälöidään aina kohderyhmän mukaan. Ota yhteyttä Jouniin 050-534 9672, jouni.toppi (at) metsola.info, niin katsotaan tarpeisiisi sopiva ratkaisu

Lue lisää »


NAISTEN RAIVAUSSAHAPÄIVÄ

Päivän aikana käydään läpi sahan ominaisuudet, perushuolto sekä terän kunnostus. Opetellaan säätämään valjaat ja perehdytään suunnatun kaadon ja työmaan suunnittelun perusasioihin. Lisäksi sahataan runsaasti. Suunnattua kaatoa harjoitellaan standardimetsän avulla. Erinomainen kurssi organisaation profiilin nostoon ja kiinnostuksen herättämiseen metsänhoitoon. Naiset ovat motivoituneita opiskelijoita! Ota yhteyttä ja pyydä tarjous! Ota yhteyttä Jouniin 050-534 9672, jouni.toppi (at) metsola.info, niin katsotaan tarpeisiisi sopiva ratkaisu

Lue lisää »


NAISTEN MOOTTORISAHAPÄIVÄ

Päivän aikana käydään läpi sahan turvaominaisuudet, perushuolto ja terän kunnostus sekä sahaajan turvavarusteet. Sahan käsittelyssä paneudutaan polttoaineturvallisuuden ja käynnistämisen jälkeen sahan turvalliseen käsittelyyn ja työergonomiaan. Ota yhteyttä Jouniin 050-534 9672, jouni.toppi (at) metsola.info, niin katsotaan tarpeisiisi sopiva ratkaisu

Lue lisää »


HAKKUUNÄYTÖS

Kaipaatko metsäpäivääsi lisäpotkua? Manuhakkuu alkaa olla nykyään jo sen verran eksoottista nähtävää, että siirtelykaatotekniikalla toteutettu runkojen heittely kasaan ja niiden karsinta nipussa herättää taatusti mielenkiintoa. Ota yhteyttä Jouniin 050-534 9672, jouni.toppi (at) metsola.info, niin katsotaan tarpeisiisi sopiva ratkaisu

Lue lisää »