KAAPPA KIINNI

Lisätty: 14.07.2012

Ens viikolla pittää immeesten olla kärsivällisiä, jos käävät nykyttämässä kaapan ovvee. Myö ollaan kaekki yhtäaekoo lomalla. Kiuruveellä on ens viikolla iskelmäjuhlat ja aekasempi vuosina se on tienny meelle, että on vielä hilijasempata ku tammikuussa kolomenkympin pakkasella. Sama kaet se on sillon meijännii olla poes työmualta.

Tähän asti on kaappa käännä ihan hyvin; varsinnii ajoleekkureeta on männä enemmän ku koskaan ja ite asiassa meellä on pula hyvistä vähä ajetuista huskin vaihokeista. Elikkä jos yhtään kutkuttaa vaehtoo uuvempaan, ni het rimpuuttelemmaan Mikalle. Samate raevaassahoissa on semmonen historiallinen tilanne, että yhtään vaihokkia ei roiku naulassa. Ja niitä mänis koko ajan. Pittää vissii tämpäröijä lehteen joku ilimotus, että suatas uusia taepaleelle.

Tällä kertoo näkkyy tulovan tämmönen savonnus; joten elekee, elekee hermostukkee. Vempuloijaan sitten seoroovasta helepommin luettava.

Minä toevottelen kaekille vähävetisempätä kessee, ku mitä on tähän asti ollunna; vaekka ennusteet ee meekäläestä puollakkaa. Mutta kumminnii!

Se on moro!

Jouni