TERÄNKÄYTTÖTEKNIIKAT

Lisätty: 25.05.2011

Moro taas

Elikkä teränkäyttötekniikoista? Itse jaan tekniikat sahattavan puun läpimitan mukaan eri luokkiin. Alle 15 mm sahataan niittotekniikalla kaatosuunnasta mitään välittämättä. 15-50 mm yhdeltä puolen sahaten suunnattuna kaatona. 50-100 mm kahdelta puolen sahaten suunnattuna kaatona ja lopuksi yli 100 mm omilla tekniikoillaan.

Ehkä tärkein luokka on tuo 15-50 mm yhdeltä puolen sahattavat ja sen perusteränkäyttö. Siinä meillä on käytössä 3 perusohjaustapaa. Ensimmäinen tapa ohjata kaatosuuntaa on, että kummalla puolen terää sahataan. Oikea eli työntävä terä siirtäää puun tyveä eteenpäin, jolloin puu kaatuu taaksepäin. Vasen eli vetävä terä siirtää tyveä sahaajaa kohti, jolloin puu kaatuu eteenpäin. Ja tämä tuokin ison perusperiaatteen sahaamiseen: Koska meillä on raivattu tila eli alue, jossa on kaatotilaa, selän takana tai jommallakummalla sivulla, niin pääsääntöisesti pitäisi käyttää työntävää terää sahaamiseen! Mutta kun se potkii. Niin, niin, mutta silti! Totta, että työntävä terä on takapotkuherkempi, mutta sen käytölle on selkeä perustelu kaatosuunnasta.

Toinen ohjaustapa on kallistus. Kallistus vasemmalla kaataa puuta oikealle ja päinvastoin. Kallistuksen ei tarvitse olla iso; riittää, että puu siirtyy jommallekummalle puolen kantoa.

Kolmas ohjaustapa on liikuttaa koko terälaitetta; työntää tai vetää. Ja tällä tekniikalla yleensä vahvistetaan edellisiä ohjaustapoja.

Siinpä se kaikessa yksinkertaisuudessaan. Käytäntö saattaakin sitten olla jotain muuta... Mutta työ tekijäänsä opettaa.

Jouni