MÄRKÄÄ PIISAA

Lisätty: 24.10.2010

Rätväytti taas lumet maahan ja sulattelee niitä. Ajon kanssa alkaa olla jo pienoisia ongelmia; ei tahdo sellaista kivikkokangasta löytyy, että saisi koneet pysymään pinnalla; ja kellukkeitakaan ei näy vielä löytyvän vakiovarusteena. On kuitenkin toistaiseksi selvitty, mutta jouduttu jättämään leimikoita kesken; joko ei kestä ajaa metsässä tai tukkeja ei saada tien päälle. Alkaa olla hyvät kelirikkoleimikot arvossaan!

Mitäpä metsänomistaja voisi hyötyä tällaisista syksyistä? Parantamalla leimikoidensa korjuukelpoisuutta ja ottamalla kelirikkoleimikoista maksettava korkeampi hinta pois kuljeksimasta! Ensinnäkin metsän vesitalous kuntoon ojittamalla. Sitten tiet kuntoon ja kantaviksi. Tässäkin veden pitäminen pois tien rungosta ensiarvoisen tärkeää. Ojat syviksi ja tie kuperaksi, niin että vesi valuu pois. Sitten vain mursketta ja vot, puu kulkee. Kerran kesässä niitto ja lanaus ja tie pysyy kunnossa.

Jouni