TUOMO TULEE TÖIHIN

Lisätty: 13.03.2010

Maanantaina aloittaa työt uusi metsäpalveluesimiehemme Tuomo Mykkänen Vieremältä. Tuomon vastuualueeseen kuuluu tie-ja ojahankkeet sekä osallistuminen koulutuksiin ja pihapuunkaatoihin. Mutta pääasiassa Tuomon tulee näkemään juoksentelemassa soilla gps:n ja karttalaukun kanssa.

Kunnostusojituksia tehdään edelleenkin Pohjois-Savossa liian vähän tarpeeseen nähden. Ojitus on niitä ensimmäisiä metsänparannustoimia, kun lähdetään puuston tuottokykyä parantamaan, sillä vielä nuo meikäläiset puulajit eivät ole vesikasveja. Kaikki muut toimet eli lannoitukset, taimikonhoidot ja harvennukset jäävät vajaatehoisiksi, jos vesitalous ei ole kunnossa. Pitkän aikavälin tutkimuksissa ojitukselle on saatu ihan kohtuullisia pääoman korkoja, vaikka ei ole huomioitu lainkaan ojalinjoilta hakatun puutavaran arvoa; vaan tarkasteltu pelkästään ojituksen tuomaa kasvunlisäystä.

Käytännössä ojahankkeessa kustannukset saa katettua ojalinjojen aukaisun yhteydessä hakatun puun arvolla. Lisäksi valtio tukee investointia maksamalla suunnittelun ja Kiuruvedellä 55% tukea toteutukseen. Nyt kun puukauppatilannekin on normalisoitumassa, kannattaa peruasiat laittaa ojennukseen.

Jos sinulla on ojitustarpeita, otapa yhteyttä Tuomoon tai Jouniin.