VEROHUOJENNUS KANNATTAA MUISTAA

Lisätty: 20.10.2009

Vuoden 2009 loppuun mennessä solmittujen puukauppojen osalta on voimassa myyntitulojen 50 prosentin verohuojennus. Huojennus edellyttää, että tulo saadaan vuoden 2010 loppuun mennessä. Normaalien puukauppasopimusten mukaan näin käy, jos hakkuut tehdään viimeistään vuoden kuluttua syksyllä.

Vuonna 2010 tehdyistä puukaupoista verohuojennus on 25 prosenttia. Näiden osalta tulo on saatava viimeistään vuoden 2011 loppuun mennessä.

Verohuojennuksen vaikutus puusta käteen jäävään tuloon riippuu puun hinnan lisäksi siitä, miten suuria ovat vähennettävät menot. Puun verovapaaseen myyntituloon kohdistuvat menot eivät ole verotuksessa vähennyskelpoisia. Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että verohuojennuksen ollessa 50 prosenttia on puun myyntituloista puolet verovapaata ja lopuista 50 prosentista voidaan vähentää puolet puun myyntiin ja sen hakkuuseen kohdistuneista menoista.

Vuoden 2010 alusta nuo edellämainitut summat puolittuvat ja vero tulee maksaa 75 prosentista ja verovapaata myyntituloa on 25 prosenttia, sama koskee puun myyntiin ja hakkuuseen kohdistuneita menoja.

Metsänomistajan tulee kuitenki muistaa, että muut kuin puun myyntituloon kohdistuvat metsätalouden menot ovat edelleen täysimääräisesti vähennyskelpoisia.

Tälläisiä menoja on esimerkiksi metsän hoidosta ja uudistamisesta aiheutuneet kulut.

Tästä syystä esimerkiksi varhaisperkaukset ja taimikonhoidot kannattaa hoitaa ajantasalle.

Mika